» Thẻ bài viết: Chat bot

1

Vinh Nguyễn – Đăng ký và dùng thử ChatGPT

Tháng trở lại đây ChatGPT đang là hiện tượng của ngành công nghệ. Mình cũng đăng ký dùng thử… và thấy nó khá thông minh, có thể giúp tra cứu, tìm kiếm thông tin và giúp bạn xử lý một số công việc nếu đặt ra câu hỏi phù hợp. Dưới là một vài ví dụ mình có thử 😀 Bài viết đánh giá ChatGPT. Cảm ơn bạn...