» Thẻ bài viết: Giáng Sol

Giấc mơ trưa… 0

Giấc mơ trưa…

Giấc mơ trưa Thể hiện: Thùy Chi Nhạc: Giáng Sol Lời thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến Em nằm em nhớ Một ngày trong veo Một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ Cánh cò nghiêng cuối trời Em về nơi ấy Một bờ vai xanh Một dòng tóc xanh Đó là chân trời Hay là mưa cuối trời Và gió theo em trôi về con đường Và nắng theo...