» Thẻ bài viết: Họa sĩ Blue

0

Bộ tranh “Tình yêu của bố” – Tôi cũng là một người bố…

Tôi có tình cờ xem được bộ tranh của tác giả Blue và nhận thấy rằng mình cũng đang là một người bố…mình đã từng làm được những gì cho con của mình, giống như người họa sĩ này đã làm… NXB Kim Đồng đã mua bản quyền và in thành sách. Các bạn có thể mua ở đây… Nguồn: BLUE流