» Thẻ bài viết: Roon Server

16

Synology NAS – Hướng dẫn cài đặt Roon từ “kẻ ngoại đạo”

Phần 20/23 trong loạt bài: Ứng dụng Synology DSM

Có chú ở trong TP.HCM liên hệ với mình nhờ cài hộ Roon Server lên Synology NAS (chính xác là thiết bị chạy XPEnology). Mình còn chưa biết Roon Server nó dùng để làm gì vì từ trước đến nay để quản lý Media trên NAS mình toàn dùng Plex Server. Qua tìm hiểu Roon Server thì biết được nó dùng để quản lý thư viện nhạc và...