» Thẻ bài viết: Trịnh Đình Quang

Sắp 30… 0

Sắp 30…

Mình rất ít khi nghe nhạc trẻ nhưng thấy bài này hay và ý nghĩa… Mình đã ở ngưỡng tuổi 30… công danh sự nghiệp vẫn đang ở phía trước. Thấy bản thân cần phải cố gắng hơn nữa…