» Chuyên mục: XPEnology

3

XPEnology – Cách hiện thông số CPU trong Control Panel

Đây là bài viết đầu tiên dành riêng cho XPEnology trên trang của mình . Chính ra phải là bài hướng dẫn cài đặt và build một em XPEnology nhưng vì trên mạng nhiều trang hướng dẫn rồi và mình đang lười viết nữa . Bài hướng dẫn mình cũng đang viết, để chế độ nháp 9 tháng này rồi Oke… vào vấn đề chính. Thông thường khi...